Zorgparkeerplaatsen

Eigenaars of huurders van woningen met een inrij kunnen het openbaar domein voor hun inrij ter beschikking stellen van het parkeren door zorgverstrekkers tijdens de uitoefening van hun beroep. Hierbij dient er een sticker op de inrij aangebracht te worden en dient de zorgverstrekker een parkeerkaart te plaatsen.

Voorwaarden

  • Voor aanbieders: er kan rechtsgeldig geparkeerd worden voor je inrij.
  • Voor gebruikers: je bent uitvoerder van een door het RIZIV erkend (para)medisch beroep met werk- of verblijfplaats te Poperinge.

Procedure

Vraag je sticker of parkeerkaart voor zorgparkeerplaatsen aan bij de dienst mobiliteit.

Wat meebrengen

Voor gebruikers: je identiteitskaart en je RIZIV-nummer.

Bedrag

Gratis.