Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Zorgparkeerplaatsen

Eigenaars of huurders van woningen met een inrij kunnen het openbaar domein voor hun inrij ter beschikking stellen van het parkeren door zorgverstrekkers tijdens de uitoefening van hun beroep. Hierbij dient er een sticker op de inrij aangebracht te worden en dient de zorgverstrekker een parkeerkaart te plaatsen.

Voorwaarden

  • Voor aanbieders: er kan rechtsgeldig geparkeerd worden voor je inrij.
  • Voor gebruikers: je bent uitvoerder van een door het RIZIV erkend (para)medisch beroep met werk- of verblijfplaats te Poperinge.

Procedure

Vraag je sticker of parkeerkaart voor zorgparkeerplaatsen aan bij de dienst mobiliteit.

Wat meebrengen

Voor gebruikers: je identiteitskaart en je RIZIV-nummer.

Bedrag

Gratis.