Inspraakmomenten

Voor familieleden van bewoners organiseren we volgende inspraakmomenten:

Familieraad

Twee maal per jaar komt de familieraad van Woonzorgcentrum Huize Proventier samen. We verwelkomen graag alle geïnteresseerde familieleden voor een korte toelichting rond een actueel thema en een vragenronde. Dit gebeurt in een gemoedelijke sfeer met een hapje en een drankje.

De verslagen van deze bijeenkomsten kunnen nagelezen worden op de pagina voor familie:   https://wzc.poperinge.be/    

Bewonersraad

De bewonersraad komt vier maal per jaar samen. Alle bewoners of hun vertegenwoordiger kunnen langskomen om tips te geven of vragen te stellen.

De verslagen van deze bijeenkomsten kunnen nagelezen worden op de pagina voor familie:   https://wzc.poperinge.be/    

Multidisciplinair overleg

Een aantal maanden na de opname wordt er een multidisciplinair overleg gehouden. De familie, huisarts, ergotherapeut, maatschappelijk werker, begeleider wonen en leven en het diensthoofd sluiten aan om de opname te evalueren en het wonen en leven bij te sturen waar nodig.

Ombudsdienst

Voor klachten, tips of suggesties kun je terecht bij de ombudsdienst van het woonzorgcentrum: Gregory White socialedienst@huizeproventier.be 057 346 508.

Klachten

Heb je het gevoel dat je melding of klacht niet ten gronde wordt behandeld of heb je nood aan algemene informatie of advies rond residentiële ouderenvoorzieningen? Dan kun je de Woonzorglijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid contacteren op het nummer 02 533 75 00.