Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Inspraakmomenten

Voor familieleden van bewoners organiseren we volgende inspraakmomenten:

Familieraad

Twee maal per jaar komt de familieraad van Woonzorgcentrum Huize Proventier samen. We verwelkomen graag alle geïnteresseerde familieleden voor een korte toelichting rond een actueel thema en een vragenronde. Dit gebeurt in een gemoedelijke sfeer met een hapje en een drankje.

Bewonersraad

De bewonersraad komt vier maal per jaar samen. Alle bewoners of hun vertegenwoordiger kunnen langskomen om tips te geven of vragen te stellen.

Multidisciplinair overleg

Een aantal maanden na de opname wordt er een multidisciplinair overleg gehouden. De familie, huisarts, ergotherapeut, maatschappelijk werker, begeleider wonen en leven en het diensthoofd sluiten aan om de opname te evalueren en het wonen en leven bij te sturen waar nodig.

Ombudsdienst

Voor klachten, tips of suggesties kun je terecht bij de ombudsdienst van het woonzorgcentrum: Janne Simpelaere socialedienst@huizeproventier.be 057 346 580.

Klachten

Heb je het gevoel dat je melding of klacht niet ten gronde wordt behandeld of heb je nood aan algemene informatie of advies rond residentiële ouderenvoorzieningen? Dan kun je de Woonzorglijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid contacteren op het nummer 02 533 75 00.