WVI

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) is een dienstverlenende vereniging die onder meer instaat voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, de realisatie van woonprojecten en advies/ studies op vlak van ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu en natuur,...