Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Wettelijk samenwonen - Beëindigen

Het wettelijk samenwonen wordt automatisch beëindigd als één van de partners trouwt of overlijdt.

Daarnaast kan je de overeenkomst tot wettelijk samenwonen ook gezamenlijk (in onderlinge overeenstemming) of alleen (éénzijdig) beëindigen.

Deze beëindiging gebeurt door een schriftelijke verklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar minstens één van de partijen staat ingeschreven.

Bij éénzijdige beëindiging van de wettelijke samenwoning wordt de andere partij binnen de acht dagen op de hoogte gebracht van deze beëindiging. Deze kennisgeving gebeurt aan de hand van een gerechtsdeurwaardersexploot. Diegene die de verklaring van éénzijdige beëindiging aflegt moet de kosten hiervan vooraf betalen.

Let op: de overeenkomst wordt niet automatisch beëindigd door elk op een apart adres te wonen. 

Procedure

Al naargelang een gezamenlijke of éénzijdige ontbinding melden beide partners of één van de partners zich aan bij de dienst burgerzaken. 
  • beide partners samen (in onderlinge overeenstemming)
OF
  • één van de partners (éénzijdige ontbinding)

Wat meebrengen

Bij gezamenlijke ontbinding:

  • de identiteitskaarten van beide personen

Bij éénzijdige ontbinding door (betekening adhv een deurwaardersexploot):

  • de eigen identiteitskaart
  • het betalingsbewijs van de deurwaarder (deurwaarder naar eigen keuze)

Bedrag

  • De gezamenlijke ontbinding van de verklaring van wettelijk samenwonen is gratis.
  • Bij éénzijdige ontbinding van wettelijk samenwonen betaal je de kosten van het gerechtsdeurwaarderexploot (dit kan gaan van 200 tot 350 euro).