Werkings- en investeringssubsidies handelsverenigingen en stedelijke raad voor lokale economie

Dit reglement regelt de toekenning van jaarlijkse werkingssubsidies aan de stedelijke raad voor lokale economie en de handelsverenigingen en van investeringssubsidies aan de handelsverenigingen. Het is de bedoeling om het verenigingsleven van handelaars te ondersteunen en hen toe te laten een werking te ontplooien die mee vorm en uitstraling geeft aan het handelsleven in het centrum van de stad evenals in de dorpen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 31 januari 2019.

Handelsverenigingen en stedelijke raad voor lokale economie990,9 Kb(pdf)