Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Werkings- en investeringssubsidies handelsverenigingen en stedelijke raad voor lokale economie

Dit reglement regelt de toekenning van jaarlijkse werkingssubsidies aan de stedelijke raad voor lokale economie en de handelsverenigingen en van investeringssubsidies aan de handelsverenigingen. Het is de bedoeling om het verenigingsleven van handelaars te ondersteunen en hen toe te laten een werking te ontplooien die mee vorm en uitstraling geeft aan het handelsleven in het centrum van de stad evenals in de dorpen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 januari 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 31 januari 2019.

Handelsverenigingen en stedelijke raad voor lokale economie990,9 Kb(pdf)