Is je weegschaal conform?

Wanneer je een weegschaal gebruikt in je onderneming, dan moet deze geijkt zijn. Dat staat in artikel 43, boek VIII van het wetboek economisch recht.

Als je een weegschaal koopt moet je aan enkele reglementaire voorschriften voldoen. Het toestel moet een CE-markering en metrologische markering hebben en de verdeler moet een ondertekende 'EU-verklaring van overeenstemming' voorleggen.

Hoe herken je een conforme weegschaal?

  • Bij instrumenten van na april 2016 bestaat de conformiteitsmarkering uit het CE-symbool, op dezelfde hoogte als de metrologische markering. Die bestaat uit een M en de twee laatste cijfers van het productiejaar. 
  • Bij instrumenten van voor april 2016 bestaat de conformiteitsmarkering uit het CE-symbool, het identificatienummer(s) van de aangemelde instantie(s) en een groen vierkant vignet met een M.

Wanneer je een nieuwe weegschaal in dienst stelt, moet je dit aangeven bij de Metrologische Dienst. Ook wanneer je ze niet meer gebruikt, moet je dit aangeven.

Je bent verplicht om de integriteit van de verzegeling, de juistheid, het goede onderhoud en de correcte werking van je instrument te garanderen.

Weegschalen moeten om de 4 jaar herijkt worden. Bij problemen kan je contact opnemen met de fabrikant of installateur van je weegschaal.

Als je weegschaal voor 2004 in dienst is gesteld, mag die een afgestempelde markering in een loden plaatje hebben. Dergelijke weegschalen mogen enkel op het nationale grondgebied gebruikt worden en moeten ook om de 4 jaar herijkt worden.