Vernieuwing Vroonhofsite

De Vroonhofsite vormt met zijn 14.000 m² het historische hart van de stad. Het stadsbestuur verwierf deze site en plant de komende jaren een volledige herinrichting. 

In februari 2020 organiseerde de stad een inspiratiemarkt, waarbij inwoners hun ideeën konden aanbrengen. Na de voorstelling van een eerste versie van het masterplan eind juni, volgde een tweede inspraakronde.

Mede op vraag van de bewoners van het Rekhof stuurde de stad het masterplan bij. De ondergrondse parkeergarage komt niet, zoals eerst voorzien, onder het Huis van het Kind, maar wel onder de podiumzaal.

Het definitieve masterplan werd eind september 2020 door de gemeenteraad goedgekeurd. Dat plan legt de grote lijnen van de site vast: voor welke functies moet er plaats voorzien worden, hoe verhoudt de site zich tot de rest van de stad, hoe moet de gewenste mobiliteit eruitzien, enzoverder.

Grote projecten realiseer je niet op korte termijn. Ook de vernieuwing van de Vroonhofsite zal een aantal jaren duren. Tijdens het vernieuwingstraject wil het stadsbestuur de site maximaal blijven benutten. 

Tijdelijke invulling

De Kunstacademie Poperinge en de Koninklijke Poperingse Harmonie Sint-Cecilia maken gebruik van lokalen op de eerste verdieping. Het Rode Kruis en Wiegwijs hebben hun werking op het gelijkvloers. Ook het Huis van het Kind, met de ruilwinkel De Rupse, is op het gelijkvloers te vinden. Occasioneel maken andere gebruikers zoals een dansvereniging en een kunstenares gebruik van lokalen. 

Subsidiedossier & update bouwprogramma

Op 28 maart 2022 keurde de gemeenteraad het subsidiedossier voor de eerste fase van de bouw van de Vroonhofsite goed. In juli 2022 volgde de formele toezegging van de AGION-subsidie voor een bouwprogramma van 4.681 m², goed voor een subsidie van ca. 8,2 miljoen euro. Het bouwprogramma is geüpdatet na verkennende bezoeken aan cultuurcentra en academies, en inspraakacties met leraren van de academie en de cultuurraad. 

Openlegging Vleterbeek

Op 31 januari 2022 keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goed met de provincie voor het principe van het open tracé. Op 25 april 2022 volgde een goedkeuring van de verdere samenwerking met betrekking tot de clustering overheidsopdrachten. 

Studiebureau SCES haalde in september 2022 de opdracht voor de studie van de waterbeheersingswerken binnen. De opstart van de opmaak van het energiemasterplan van de site is goedgekeurd in november 2023. De timing voor de openlegging van de Vleterbeek is: gunnen eind 2024 om te starten in het voorjaar 2025 met voorziene einde in het voorjaar 2026.

Sloop & archeologie

De eerste fase van de sloop is gerealiseerd in de zomer en herfst van 2023. De historische studie van de site is al opgemaakt in 2018. Het archeologisch onderzoek is gegund aan Ruben Willaert. Begin 2024 is gestart met het proefsleuvenonderzoek. 

voorstelling start archeologie 24052024.pdf1,8 Mb(pdf)

Verdere timing

  • Archeologisch onderzoek: april tot december 2024
  • Openlegging Vleterbeek: voorjaar 2025 tot voorjaar 2025
  • Start eerste fase bouw: 2026-2027

onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden

Contact

Cultuur

Adres
Grote Markt 1 , 8970 Poperinge
Tel.
+32 57 346 688
cultuur@poperinge.be
Volg ons op

Openingsuren

Vandaag
open van 9 tot 12u. 14 tot 16u.
Morgen
Gesloten
Nu gesloten