Vrijdagmarkt

Elke week op vrijdagmorgen van 8.30 tot 12 uur verwelkomen de marktkramers je op de Grote Markt voor de wekelijkse vrijdagmarkt. Occasioneel wordt uitgeweken naar het Oudstrijdersplein.

Wil je op de vrijdagmarkt staan? Op de markt zijn er vaste en occasionele standplaatsen.

Vaste standplaats aanvragen

Na het indienen van je aanvraag, word je gecontacteerd als er een plaats vrij komt.

Vraag hier je vaste standplaats aan

Occasionele standplaats aanvragen

Een occasionele standplaats moet je ten laatste drie weken voor de desbetreffende vrijdagmarkt aanvragen.

De aanvraag voor een occasionele standplaats wordt voor het schepencollege gebracht. Je ontvangt nadien een brief of mail met de beslissing.

Belangrijk! De opbrengst van een occasionele standplaats is steeds bedoeld voor het goede doel en moet kunnen voorgelegd worden aan de dienst Ondernemen.

Vraag hier je occasionele standplaats aan

Marktreglement

Het reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten en op openbaar of privaat domein regelt de organisatie van de Vrijdagmarkt, de verplichtingen van toepassing op de marktkramers, de standplaatsen en de abonnementen. Het reglement omvat ook de organisatie van ambulante activiteiten buiten deze openbare markt.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2024.
  • 📅 Bekendmaking op 26 maart 2024.

Organisatie ambulante activiteiten op openbare markten en op openbaar domein