Screeningsnota Raadpleegbaar: Gecoördineerde versie van de Gemeentelijke Stedenbouwkundige verordening ‘Voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het grondgebied van Poperinge’

Het college van burgemeester en schepenen laat weten dat er een screeningsnota werd opgemaakt voor de gecoördineerde versie van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Voorschriften voor stedenbouwkundige handelingen op het grondgebied van Poperinge'.

De Vlaamse overheid, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Team Omgevingseffecten en Milieueffectenrapportage besloot op 8 april 2024 op basis van deze screeningsnota, dat de verordening niet tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen leidt en dat het niet nodig is om een plan-MER op te maken.

De screeningsnota en de beslissing voor de ontheffing tot opmaak plan-MER vind je hieronder. Je kan de documenten ook na afspraak inkijken bij de Omgevingsdienst, of op de website van het Team Omgevingseffecten www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank.

Screeningsnota 299 Kb(pdf)

Beslissing ontheffing opmaak plan-MER234,1 Kb(pdf)