Voorlopig onteigeningsbesluit: verwerving gronden Sint-Bertinusstraat

Op 29 april 2024 heeft de gemeenteraad van de stad Poperinge een voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota goedgekeurd voor de onteigening van de gronden gelegen in de Sint-Bertinusstraat.

Voor dit voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd conform het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 (artikel 17 tot en met 23) en het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van Vlaams onteigeningsdecreet (artikel 10 tot en met 13).

Het betreft de gronden die deel uitmaken van onteigeningsplan, opgemaakt door beëdigd landmeter-expert Alain Bulen van Sweco op 18 maart 2024, projectnummer 21320014, Plannummer 3 uitgave B voor de herinrichting N347 als basis voor de verwerving van de loten 3A en 3B. Perceel 3A met een oppervlakte van 34m² en perceel B met een oppervlakte van 7 m² die worden afgesplitst van het perceel kadastraal gekend als Poperinge, afdeling 2, sectie B, perceelsnummer 852M.

Het openbaar onderzoek loopt van 27/05/2024 t.e.m. 25/06/2024, waarbinnen eventuele bezwaren en/of opmerkingen kunnen ingediend worden.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, het onteigeningsplan en de projectnota liggen ter inzage op de Technische Dienst, Ouderdomseweg 9B te 8970 Poperinge tijdens het openbaar onderzoek.

Als je standpunten, opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, kan je dat schriftelijk doen tot uiterlijk 25 juni 2024. Je kan je schrijven met opmerkingen of bezwaren op één van de volgende manieren indienen:

  • aangetekend versturen aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.
  • tegen ontvangstbewijs afgeven aan het onthaal van het stadhuis, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge.