Vogelschrikkanon

Je dient het stadsbestuur op de hoogte te brengen voordat je een vogelschrikkanon of soortgelijke geluidsbron gebruikt. Dit kan door middel van het meldingsformulier. Het formulier bevat de identiteit van de melder en de exacte locatie(s) van de installatie(s).

Het is verboden om de apparaten tussen 21.30 uur 's avonds en 6 uur 's morgens in te zetten. De geluidsopening van het toestel mag niet op huizen op minder dan 150 m afstand worden gericht (andere dan de exploitatiezetel). De tijd tussen twee opeenvolgende explosies moet ten minste 10 minuten bedragen. Twee of drie opeenvolgende salvo's binnen vijftien seconden worden beschouwd als één knal.

Het niet naleven van bovenstaande punten kan bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.