Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Vlaamse subsidie voor Kunstenfestival Watou

Stad Poperinge haalt voor het Kunstenfestival Watou een subsidie binnen voor een bovenlokaal cultuurproject, met een principiële goedkeuring voor een bedrag van 220.000 euro verspreid over twee jaar.

Minister van Cultuur, Jan Jambon selecteerde 27 bovenlokale projecten (op een totaal van 137 ontvankelijke dossiers) voor een totaalbedrag van 2.028.040,48 euro.

Stad Poperinge neemt dit jaar de organisatie van het festival in eigen handen. In november vorig jaar diende de stad een dossier in bij de Vlaamse Overheid om een subsidie voor een bovenlokaal project te bekomen, met als doel ook een toekomst te vrijwaren voor het festival na 2020. Vandaag is bekend dat het dossier onder de noemer ‘Watou 3.0 – Onderzoeksproject – Terug naar de gemeenschap’ de subsidie toegekend krijgt.

De stad gaat op zoek naar een nieuwe, hedendaagse invulling van het Kunstenfestival Watou vanaf 2021, die steunt op het creëren van werken in situ in dialoog met de omgeving en een sterkere verankering van het festival in de gemeenschap. Het onderzoekstraject start in 2020 en vormt de basis voor een vernieuwend artistiek project in de zomer van 2021. Het goedgekeurde bovenlokaal project staat los van de editie van deze zomer.

Het Kunstenfestival Watou vindt dit jaar plaats van 11 juli tot en met 13 september. Het curatorentrio met Chantal Pattyn, Benedicte Goesaert en Peter Verhelst neemt de artistieke leiding van het festival op zich. Het lokaal bestuur volgt de ontwikkeling in verband met het coronavirus op de voet met het oog op de voorbereidingen van het festival en het creëren van een veilige omgeving voor elke bezoeker.

Gepubliceerd opwoensdag 8 april 20208.46 u.