Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Verzekeringen

Als organisator ben je verplicht je te verzekeren tegen bepaalde risico’s. Hieronder zie je een overzicht van welke verzekering(en) je best afsluit bij de organisatie van jouw evenement.

Aard van de activiteitSoort verzekering
Werken met betaalde medewerkersArbeidsongevallenverzekering
Gebruik maken van een wagen of vrachtwagen (al dan niet met aanhangwagen)Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (eventueel aangevuld met een omniumverzekering)
De organisatie wordt aansprakelijk gesteld voor schade geleden door derdenVerzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
De organisatie lijdt schade waarvoor een derde aansprakelijk gesteld kan wordenRechtsbijstandverzekering
De organisatie wordt vervolgd voor het plegen van een misdrijf
Een lid van de organisatie is het slachtoffer van een ongevalVerzekering lichamelijke ongevallen
De organisatie bezit lokalen en/of onroerende goederenVerzekering tegen brand en aanverwante risico’s

(voor het huren inclusief huurdersaansprakelijkheid)

De organisatie huurt lokalen en/of onroerende goederen
De organisatie bezit lokalen en/of onroerende goederen en heeft niet de mogelijkheid om bepaalde diefstalgevoelige goederen elders onder te brengenDiefstalverzekering
De organisatie exploiteert lokalen en onroerende goederen die voor het publiek toegankelijk zijnVerzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing (exploitatieverzekering)
De organisatie bezit, huurt of leent bijzonder waardevolle goederenVerzekering alle risico’s