Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Verhuur seniorenwoningen

Poperinge beschikt over heel wat huisvestingsmogelijkheden voor senioren. De woningen liggen in een aangename buurt waar ook een woonbegeleider actief is.  Tweemaal per jaar organiseren we een buurtactiviteit en een bewonersvergadering.

Ons aanbod bestaat uit:

 • 21 woningen in Hellekapelle
 • 23 woningen in 't Schellewerk/Hoveniersstraat
 • 4 woningen op de Kleine Markt in Watou
 • 4 aanleunflats boven het dienstencentrum De Bres
 • 24 aanleunflats in 't Wingeroen
 • 3 assistentieflats in de Belfortsite

Zowel de aanleunflats van 't Wingeroen, de woningen op Hellekapelle, de aanleunflats in De Bres en de assistentieflats in de Belfortsite beschikken over een oproepsysteem dat in verbinding staat met het WZC Proventier. Wanneer je in nood bent in de woning, kun je via dit systeem een verpleegkundige van het WZC oproepen.

Voorwaarden

 • Je bent 65 jaar
 • of je hebt een beperking
 • of je bent sociaal - psychisch kwetsbaar

 

Wat meebrengen

Om in aanmerking te komen voor een woning of flat van de dienst seniorenzorg, moet je ingeschreven zijn op de wachtlijst.

Te bezorgen documenten bij inschrijving:

 • Identiteitskaart van de kandidaat-huurder en de gezinsleden.
 • Het laatst ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting.
 • Indien van toepassing
  • Attest van invaliditeit van FOD Sociale Zekerheid
  • Laatste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing

Regelgeving

Het intern huurreglement van de sociale appartementen van het OCMW (project 't Wingeroen) bevat onder meer de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden, de rechten en plichten van de huurder en het huishoudelijk reglement.

 • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 april 2020.
 • 📅 Bekendmaking op 30 april 2020.

Intern huurreglement sociale appartementen OCMW9,8 Mb(pdf)