Verhuur seniorenwoningen

Poperinge beschikt over heel wat huisvestingsmogelijkheden voor senioren. De woningen liggen in een aangename buurt waar ook een woonbegeleider actief is.  Tweemaal per jaar organiseren we een buurtactiviteit en een bewonersvergadering.

Ons aanbod bestaat uit:

 • 21 woningen in Hellekapelle
 • 23 woningen in 't Schellewerk/Hoveniersstraat
 • 4 woningen op de Kleine Markt in Watou
 • 4 aanleunflats boven het dienstencentrum De Bres
 • 24 aanleunflats in 't Wingeroen
 • 3 assistentieflats in de Belfortsite

Zowel de aanleunflats van 't Wingeroen, de woningen op Hellekapelle, de aanleunflats in De Bres en de assistentieflats in de Belfortsite beschikken over een oproepsysteem dat in verbinding staat met het WZC Proventier. Wanneer je in nood bent in de woning, kun je via dit systeem een verpleegkundige van het WZC oproepen.

Voorwaarden

 • Je bent 65 jaar
 • of je hebt een beperking
 • of je bent sociaal - psychisch kwetsbaar

 

Wat meebrengen

Om in aanmerking te komen voor een woning of flat van de dienst seniorenzorg, moet je ingeschreven zijn op de wachtlijst.

Te bezorgen documenten bij inschrijving:

 • Identiteitskaart van de kandidaat-huurder en de gezinsleden.
 • Het laatst ontvangen aanslagbiljet van de personenbelasting.
 • Indien van toepassing
  • Attest van invaliditeit van FOD Sociale Zekerheid
  • Laatste aanslagbiljet van de onroerende voorheffing