Vergunning personenvervoer

Exploitanten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer (ceremonieel vervoer en taxidiensten) dienen steeds over een geldige vergunning te beschikken.

Voorwaarden

  • Je beschikt over een geldige identiteitskaart.
  • Je kan een bewijs voorleggen van goed zedelijk gedrag.
  • Je kan een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat je in orde bent met de sociale en fiscale lasten.
  • Je kan een bewijs voorleggen dat je over de gebruikte voertuigen mag beschikken.
  • Je kan de nodige documenten betreffende deze voertuigen voorleggen: het verzekeringsbewijs, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming en het kentekenbewijs.
  • Je kan de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit voorleggen.
  • Je kan een minimale kennis van het Nederlands aantonen.

Procedure

Vraag je vergunning aan via Centaurus 2020.

Kostprijs

  • 350 euro of 250 euro per voertuig per jaar, afhankelijk van de ecoscore.
  • Dit bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.