Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Vergunning personenvervoer

Exploitanten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer (ceremonieel vervoer en taxidiensten) dienen steeds over een geldige vergunning te beschikken.

Voorwaarden

  • Je beschikt over een geldige identiteitskaart.
  • Je kan een bewijs voorleggen van goed zedelijk gedrag.
  • Je kan een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat je in orde bent met de sociale en fiscale lasten.
  • Je kan een bewijs voorleggen dat je over de gebruikte voertuigen mag beschikken.
  • Je kan de nodige documenten betreffende deze voertuigen voorleggen: het verzekeringsbewijs, de verzekeringspolis, het keuringsbewijs, het certificaat van overeenstemming en het kentekenbewijs.
  • Je kan de originele exemplaren van de dienststaat en het vervoerbewijs van een testrit voorleggen.
  • Je kan een minimale kennis van het Nederlands aantonen.

Procedure

Vraag je vergunning aan via Centaurus 2020.

Bedrag

  • 350 euro of 250 euro per voertuig per jaar, afhankelijk van de ecoscore.
  • Dit bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.