Upgrade voor sportpark

Op 31 mei keurden de gemeenteraad en de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) De Kouter het “masterplan sportpark Poperinge” goed. Gespreid over vier fasen investeren AGB De Kouter én de private sector 8,18 miljoen euro excl. BTW in de verdere uitbouw van de stedelijke sportzone langs de Ouderdomseweg/Reningelstseweg. Blikvangers worden een nieuw en volledig uitgerust softbalterrein, tennis- en padelinfrastructuur, een irrigatiesysteem, kunstgras, een omnisportluifel, beachvolleyterreinen, extra bergruimte, extra wandel- en fietspaden en veel groen en water.

Studiebureau VELD (Brussel) maakte in nauw overleg met de sportdienst, een werkgroep masterplan sportpark en alle betrokken sportclubs en gebruikers van de stedelijke sportzone in het voorbije halfjaar een gedetailleerde studie over de toekomstige uitbouw van de stedelijke sportzone, die zich tussen de Europalaan, de Reningelstseweg en de Ouderdomseweg bevindt.

Participatie

Ondanks de coronacrisis was er bijzonder veel aandacht voor participatie. In november 2020 formuleerden alle betrokken sportverenigingen en de sportraad hun wensen tijdens een digitale inspiratiedag. Tijdens de opmaak van het plan, tussen december 2020 en maart 2021, waren er verscheidene terugkoppelmomenten. In maart stelde het studiebureau een voorlopige versie voor tijdens een webinar. Met input van clubs en sportraad gebeurden nog een aantal belangrijke bijsturingen. De sportraad gaf een positief advies op 3 mei.

De opmaak van het plan was een boeiende evenwichtsoefening tussen de (ambitieuze) programmatorische verlangens van de vele clubs en gebruikers, de financiële haalbaarheid én het uitgangspunt om de sportzone uit te bouwen tot een volwaardig en duurzaam sportpark (met landschappelijke kwaliteiten). De visie probeert niet alleen te voldoen aan de onmiddellijke noden van de sportclubs maar zet ook in op een duurzame en evenwichtige lange termijnplanning: de plannen kosten immers veel geld. Ramingen hebben het over een totale investering van 8.182.088 euro excl. btw:

 • waarvan AGB De Kouter/de stad 4.423.555 euro voor haar rekening zou nemen
 • private investeerders 3.551.183 euro
 • en clubs (via de bouw van kantines) 207.350 euro.

Die investeringen gebeuren niet allemaal tijdens deze legislatuur (die tot eind 2024 loopt). Fase 3 en 4 staan gepland vanaf 2025.

Wat staat er allemaal in het masterplan?

Fase 1 (2021-halfweg 2022):

focust op de aankoop (of ruil) van gronden, gelegen tussen de huidige sportzone en de technische dienst (raming: 642.015 euro), dit in functie van de toekomstige aanleg van een nieuw softbalterrein.

 • Er wordt geïnvesteerd in een irrigatiesysteem (volautomatisch voor het E-terrein, dit is het terrein van het voetbalstadion, en met de nodige koppelingen voor handmatige besproeiing van de andere velden). Op die manier dalen de kosten voor het noodzakelijke onderhoud van de vele voetbalvelden tijdens droge periodes. Raming: 67.450 euro (dit dossier staat ook geagendeerd voor de zitting van 31 mei van AGB De Kouter).  
 • Poperinge kampt al jaren met een groot tekort aan (indoor)tennisterreinen en ook de hoppestad is getriggerd door de padelhype. AGB De Kouter lanceert daarom tijdens diezelfde zitting van 31 mei een open oproep, gericht tot kandidaat-investeerders, die bereid zijn op grond van de stad/het AGB via een concessieovereenkomst (met een duurtijd van 50 tot 60 jaar) indoortennis- en padelinfrastructuur te bouwen, in een tweede fase uit te breiden met indoor- en/of outdoor tennis- en/of padelterreinen. In de eerste fase is het terrein van pakweg 60 op 60 meter achter de bestaande parking van de technische dienst (waar nu nog hopen aarde liggen) groot genoeg voor bv. 2 indoortennis- en 1 indoorpadelterrein, sanitair, kleedkamers, een cafetaria, inclusief een uitbreiding van de bestaande parking (+54 plaatsen). Bedoeling is dat die private bouwplannen al volgend jaar starten. Kandidaten dienen tegen 9 juli 2021 een dossier in. 

Fase 2 is opgesplitst in 2 delen:

Fase 2A (halfweg 2022-2023) behelst de aanleg van een nieuw en volwaardig uitgerust softbalterrein met kleedkamers en cafetaria op de gronden die binnenkort verworven worden. Raming: 400.000 euro (extra optie: led-verlichting en scoorderstorens: 370.000 euro).

Tijdens fase 2B (2023-24):

 • krijgt het voetbalterrein F kunstgras (462.000 euro);
 • wordt sporthal 2 uitgebreid met een berging (35.750 euro);
 • kan de private investeerder – aangezien de gronden intussen verworven zijn – uitbreiden met indoor- en/of outdoortennis- en padelterreinen.

Fase 3 (vanaf 2025):

vervolledigt het wegennetwerk binnen de hele site (met extra aandacht voor gescheiden auto- en fiets/wandelverkeer, fietsstallingen, verlichting, stadsmeubilair enz.). Raming: 1.253.494 euro.

 • Het trimpad wordt verlengd en krijgt er een fit-o-meter bij: 70.000 euro.
 • Daarnaast komen er nog een waterbekken en een groenzone (met speelweide) in het zuidelijke deel van de site: 103.000 euro.

Fase 4 (ook vanaf 2025)

De vierde en laatste fase bestaat uit o.a.:

 • de aanleg van 2 beachvolleyterreinen: 44.000 euro.
 • de aanleg van 10 indoor- en 7 outdoorpétanquevelden (met cafetaria) op een terrein langs de Reningelstseweg: 400.000 euro (+ 100.000 euro voor de kantine, ten laste van de club).
 • de bouw van een sportluifel met omnisportterrein (o.a. nuttig voor volley- en basketbal, atletiek en voetbal) en zomerterras: 609.978 euro. 
Gepubliceerd opdinsdag 1 juni 202110.56 u.