Unisono (Sabam en billijke vergoeding)

Unisono is het uniek platform dat Sabam, PlayRight en SIMIM samen oprichten. Daarmee regel je vanaf 1 januari 2020 via één licentie het gebruik van muziek, theaterwerken, audiovisuele werken,… snel en eenvoudig op één centrale plaats en met één betaling.

Sabam, PlayRight en SIMIM investeren samen in de oprichting van het uniek platform Unisono. Het doel van deze gezamenlijke investering: administratieve vereenvoudiging, meer transparantie en een efficiëntere dienstverlening.

Vanaf 1 januari 2020 biedt Unisono je één platform waar je snel en eenvoudig zowel Sabam als de Billijke vergoeding regelt via één licentieaanvraag. Door de betaling van één factuur vergoedt je alle betrokken auteurs, componisten, uitgevers, uitvoerende kunstenaars en producenten.

Verder biedt Unisono je een handige tarievensimulator, je kan de status van uw dossier(s) in real-time opvolgen en je hebt een zicht op hoe de vergoeding verdeeld wordt over de verschillende partijen.

Gedaan dus met verwarring! Via Unisono voldoe je met behulp van één licentie aan al je verplichtingen.

Meer info: www.unisono.be