Uitleendienst

Heb je materiaal nodig voor je fuif, wijkfeest, sportevenement,…? Dan ben je bij de uitleendienst aan het juiste adres. Je kan er terecht voor feestmateriaal (o.a. podiumelementen, tafels, stoelen, ...), audiovisueel materiaal (o.a. beamer), tentoonstellingsmateriaal, de bestelwagen en de EHBO-koffers.

Vraag het materiaal voor jouw evenement tijdig aan. De voorraad is beperkt: op is op. Je kan het materiaal tot ten laatste 14 dagen voor het geplande gebruik aanvragen. Stuur het aanvraagformulier naar uitleendienst@poperinge.be

Aanvraagformulier uitleendienst70 Kb(docx)

Aanvraag bestelwagen

Handige tips om het materiaal goed te stapelen:

Handleiding voor het stapelen van materiaal1,4 Mb(pdf)

Handleiding 'Hoe de kleine nadarkar laden?'513 Kb(pdf)

Reglement

Het gemeentelijk reglement op het uitlenen van logistiek materiaal bevat alle richtlijnen rond reservaties, te ontlenen materialen, levering en transport, gebruik en beheer,...

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 3 juli 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 6 juli 2017.

Reglement uitleendienst165,4 Kb(pdf)

Voorlopige wijziging dd. 12/10/2020

Het college van burgemeester en schepenen (dd. 12 oktober 2020) is principieel akkoord gegaan om de kilometervergoeding voor het gebruik van de Speelbus met onmiddellijke ingang te schrappen (bij rechtmatig gebruik, zijnde een verplaatsing van de standplaats naar de plaats van activiteit en terug), én om deze schrapping op te nemen in de eerstvolgende wijziging van het reglement. De kilometervergoedingen die organisaties in juli een augustus 2020 hebben betaald of nog moesten betalen, worden respectievelijk terugbetaald of kwijtgescholden.