Tweede uitstel voor internationale bier- en hoppefeesten

Het college van burgemeester en schepenen besliste maandagavond om de internationale bier- en hoppefeesten opnieuw uit te stellen. Oorspronkelijk zouden de driejaarlijkse feesten in 2020 plaatsvinden maar zelfs 2021 komt te vroeg. De stad plant nu de feesten “van zodra het kan”, of in september 2022, desnoods pas in september 2023.

Na het uitstel van vorig jaar stonden de internationale bier- en hoppefeesten tot maandagavond gepland op 17 tot 19 september 2021. Vorig jaar staakte de stad de voorbereidingen van die feesten in april. Na een jaar inactiviteit was het de hoogste tijd om over editie 2021 te beslissen. De voorbereidingstijd was immers geslonken tot minder dan 5 maanden.

Bij de overweging of de feesten al dan niet konden doorgaan, namen de werkgroep en de stad een duidelijk standpunt in: de stad gaat uitsluitend voor hoppefeesten, zoals die al verscheidene edities naeen zijn georganiseerd: met een massa volk in de tent, rijen dik toeschouwers voor een weergaloze stoet met 1400 figuranten, op en top ambiance in de feesttent voor de verbroederingsavond en de verkiezingsavond (met een mix aan generaties), een taptoe, een super de luxe editie van Lekker Westhoeks, een ruime delegatie aan buitenlanders uit de zustersteden enzoverder.

September 2021 te vroeg

Medio april zijn de besmettings- en andere coronagerelateerde cijfers en de uitgangspunten echter meer dan duidelijk: september 2021 komt zeker te vroeg voor zo’n scenario. Om maar enkele redenen op te sommen:

  • het hele tentgebeuren is één groot vraagteken
  • onder welke omstandigheden kan alles in de tent veilig gebeuren?
  • welke voorwaarden inzake testen, afstand houden enzoverder zullen op dat moment van kracht zijn?

Teveel vraagtekens

In september zal nog geen enkele -18-jarige gevaccineerd zijn terwijl ook die doelgroep en masse deelneemt aan de festiviteiten (stoet, tentgebeuren, kinderparade enz.). Vraag is of alle volwassenen tegen dan al volledig gevaccineerd zijn. Grote vraagtekens zijn er ook of de buitenlandse delegaties naar Poperinge zullen kunnen en/of mogen komen in september. Dat is hoogst twijfelachtig. Zonder buitenlanders is er van een verbroederingsavond op vrijdag geen sprake en mist de hoppestoet zeker 6 groepen. Ook het etiket ‘internationaal’ krijgt dan een serieuze dreun. Ook voor wat de stoet betreft, zijn er grote vraagtekens. Een stoet is wel een buitengebeuren maar wat met grime (fysiek contact), kleedkamers voor 1400 figuranten, publiek dat rijen dik langs het parcours staat, tribunes waarop honderden mensen dicht opeen bij elkaar zitten?

Conclusie: er zit niet anders op dan ook de editie 2021 uit te stellen.

Lekker Westhoeks

Alternatief voor deze editie kan Lekker Westhoeks zijn, dat normaliter ook in de tussenjaren geprogrammeerd staat. Lekker Westhoeks is een buitengebeuren waarvoor de voorbereidingen uiterlijk tegen de zomer dienen opgestart. Afhankelijk van de mogelijkheden kan dit concept vlotter bijgestuurd worden (en in het slechtste geval ook geannuleerd worden zonder gigantische verloren uitgaven).

Vraag is wanneer de hoppefeesten full option dan wel kunnen geprogrammeerd worden. Voorgesteld wordt om die feesten full option te organiseren van zodra het kan, dus ten vroegste in september 2022, desnoods in september 2023. Een beslissing hierover valt uiterlijk in het voorjaar van 2022.

De volgende editie vindt dan sowieso in 2026 plaats - ook al staat de eerstvolgende editie in 2022 gepland. De klassieke periodiciteit dient vanaf dan hersteld, om te vermijden dat er hoppefeesten doorgaan in een verkiezingsjaar (2024) of in het eerste jaar van een nieuwe legislatuur (2025), traditioneel een jaar waarin zeer veel energie en tijd gaat naar de opmaak van een nieuw meerjarenplan.

De stad grijpt de (gedwongen) afgelasting van de hoppefeesten editie 2021 aan om vanaf dit najaar met een deel van het budget, gereserveerd voor de hoppefeesten, kleinschaliger evenementen te organiseren en/of te subsidiëren. Daarnaast wil de stad ook specifiek voor de vele vrijwilligers, die hun beste beentje voorzetten tijdens deze crisis, een dankevenement organiseren.

Video

Gepubliceerd opmaandag 19 april 202116.24 u.