Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Tweede inspraakronde masterplan Vroonhofsite

Het studiebureau VELD en de stad werkten de voorbije maanden hard aan de opmaak van het masterplan voor de Vroonhofsite.

De vele reacties en aanbevelingen vanuit het brede publiek, aangereikt tijdens en kort na de inspraakbeurs van begin februari, vormden, samen met de suggesties vanuit het beleid, de stadsdiensten en het studiebureau met zijn experten zelf, de basis voor het voorstel, dat nu op tafel ligt.

Bedoeling is om via een tweede inspraakronde het brede publiek te informeren over het actuele voorstel en desgevallend bijsturingen uit te voeren.

De tweede inspraakronde bevat niet minder dan vier mogelijkheden om het plan te leren kennen en opmerkingen/suggesties te formuleren:

  1. Op maandag 22 juni is er om 19 u. een live sessie voor het brede publiek. Leden van het schepencollege en het studiebureau lichten uitvoerig het huidige plan toe, zowel mondeling als met de nodige plannetjes en schetsen.
    Iedereen kan deze live voorstelling gemakkelijk online volgen op deze website (en chatten met de organisatoren). Meer praktische info over deze live sessie volgt.
  2. Deze live sessie wordt opgenomen en blijft de dagen/weken nadien als een webinar ter beschikking op de website. Iedereen kan dus wanneer en waar hij/zij wil de digitale uiteenzetting op eigen tempo bekijken en herbekijken. Reacties zijn via mail mogelijk tot eind juni.
  3. In de gotische zaal van het stadhuis loopt op donderdag 25 juni (14-20 u.), vrijdag 26 juni (9-12 u. en 14-18 u.) en zaterdag 27 juni (9 tot 12 u.) een kleine expo met alle plannen, tekeningen en teksten uit het huidige voorstel. Een deskundige geeft desgewenst commentaar en noteert bemerkingen vanuit het publiek. Uiteraard worden de nodige Coronamaatregelen genomen.
  4. Tussen 22 juni en 5 juli krijgen alle gestructureerde inspraakorganen, zoals de adviesraden, de kans om een (onderbouwd) advies te formuleren, al dan niet geformuleerd tijdens een algemene of bestuursvergadering.

Bedoeling is dat het studiebureau en het beleid alle opmerkingen beoordelen en desgevallend aanpassingen aan het plan doorvoeren. Als bovenstaande timing en werkwijze lukken, plant de stad de goedkeuring van het masterplan tijdens de gemeenteraadszitting van eind augustus 2020.

Gepubliceerd opdinsdag 9 juni 202017.26 u.