Toelating organiseren evenement

Plan je een evenement dat plaatsvindt op het openbaar domein OF plaatsvindt op privaat terrein en publiek toegankelijk is voor minstens 100 personen OF vergunningen vereist (geluidsafwijking, schenken van sterke dranken, ...) dan moet je dit minstens één maand vooraf aan het stadsbestuur melden.

Procedure

Via het digitaal platform kan je je evenement aanmelden en zo automatisch diverse toelatingen en vergunningen bekomen die voor je evenement van toepassing zijn. Je hoeft geen verschillende aanvragen in te dienen bij verschillende diensten (politie, veiligheidsdiensten, brandweer, inname openbaar domein, milieu, ...) want het digitale meldingsplatform bundelt al jouw aanvragen.

Uitzonderingen

  • Wielerwedstrijden worden apart aangevraagd gelet op de specifieke aspecten die bij een dergelijke sportwedstrijd komen kijken.
  • Om een kampvuur te houden, kun je dit via een vereenvoudigd aanvraagformulier invullen.
  • Carnavalsverenigingen met een praalwagen zijn verplicht om over een gemeentelijke machtiging te beschikken.