Reglement betoelaging horecazaken en kampeerterreinen coronaproof optreden

Sinds kort is het opnieuw mogelijk om kleinschalige evenementen coronaproof te organiseren. De stad programmeert zelf een aantrekkelijk aanbod zomerse evenementen, maar is tegelijk de regisseur voor een reeks initiatieven vanuit de private sector.

Om de zwaar getroffen horecasector een extra duwtje in de rug te geven, kunnen uitbater(s) van horecazaken of kampeerterreinen die een coronaproof optreden organiseren tussen 1 juni en 30 september 2021 (dus ev. met terugwerkende kracht) een toelage van 250 euro (of 300 euro als min. één van de gecontracteerde artiesten Poperingenaar is) ontvangen mits inachtname van een aantal voorwaarden.

Een horecazaak/kampeerterrein krijgt max. 3 toelages en het budget is beperkt tot max. 20 toelagen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting 5 juli 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2021.

Reglement betoelaging coronaproof optreden