Toegankelijkheidsverklaring

De stad Poperinge streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.poperinge.be.

Nalevingsstatus

De website www.poperinge.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk om de volgende redenen:

1/ Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De stad kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen.

--> Corrigerende maatregel om meer tegemoet te komen aan toegankelijke pdf’s:

We bekijken welke pdf-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en onnodige pdf-bestanden halen we offline.

2/ De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving

Op www.poperinge.be wordt doorgelinkt naar externe websites, zoals IVVO, WVI, VOT Jeugdhulp, … , al dan niet via automatische integratie op de frontend.

Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Extra toelichting

We namen, samen met de webleverancier, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen.

 • Toevoeging van een rapport van de dode links op het dashboard van het CMS:
  •  dit rapport wordt wekelijks gegenereerd.
 • Integratie screeningstool in het CMS en op poperinge.be:
  • screening bij ingave nieuwe content,
  • periodieke screening van de ganse site.
 • Aanpassing frontend poperinge.be met een hoog contrast switch knop.

Daarnaast organiseerden we een interne infosessie voor werknemers.


De webredacteurs kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan een training over:

 • de aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen via de screeningstool toegankelijkheid en dode URL’s, waarbij alle webredacteurs:
  • toegankelijkheidsfouten op hun bestaande webpagina’s corrigeren en bestaande dode links verwijderen of aanpassen;
  • de content van hun nieuwe webpagina’s toetsen op toegankelijkheid en foutieve URL’s, alvorens deze pagina’s online te laten plaatsen door de eindredacteurs.
 • de opmaak van toegankelijke webpagina’s;
 • helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

De stad Poperinge blijft werken aan toegankelijkheid op haar website www.poperinge.be.

De eindredacteurs waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 permanent naleven mét aandacht  voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content.

De eindredacteurs sturen de webredacteurs bij waar nodig en lassen indien gewenst extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 6 oktober 2020, in samenwerking met de webleverancier.

Feedback en contactgegevens

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Laat het weten via ons meldingsformulier. Vermeld in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken inzake toegankelijkheids-problemen op deze website?

Neem contact op met de stad via ons meldingsformulier of info@poperinge.be.