Titel ereburger

De gemeenteraad kan het ereburgerschap toekennen aan een natuurlijk persoon die:

  • bijdroeg tot het welzijn of de welvaart van de stad of een representatief deel van haar inwoners;
  • bijdroeg tot de bekendheid of de uitstraling van de naam en de faam van de stad;
  • de stad een nationale of internationale uitstraling gaf;
  • zich daadwerkelijk verdienstelijk maakte voor de stad en haar inwoners;
  • zich op een uitzonderlijk moedige en/of onbaatzuchtige wijze inzette voor zijn/haar medeburgers;
  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31 augustus 2020.
  • 📅 Bekendmaking op 3 september 2020.

Reglement ereburgerschap1,1 Mb(pdf)