Tijdelijke politieverordening - Zwerfvuilactie Bellewijk

Het college keurt een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer goed naar aanleiding van de zwerfvuilactie Bellewijk.