Tijdelijke politieverordening gebruik publieke BBQ-toestellen

De raad bekrachtigt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 juni 2021 houdende goedkeuring  van een gebruiksreglement voor de publieke barbecues in het burggraaf Frimoutpark.

Tijdelijke politieverordening gebruik publieke BBQ-toestellen