Tijdelijk politiereglement op het voeren van propaganda verkiezingen

De raad hecht goedkeuring  aan het reglement op het aanplakken van verkiezingsaffiches en het organiseren van gemotoriseerde optochten voor de verkiezing voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement van 9 juni 2024.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad  in zitting van 25 maart 2024.
  • 📅 Bekendmaking op 26 maart 2024.

Tijdelijk politiereglement voeren propaganda verkiezingen 9 juni 2024