Poperinge zoekt private investeerder voor tennis- en padelinfrastructuur

In uitvoering van het ‘masterplan sportpark Poperinge’ lanceert de stad Poperinge een open oproep tot kandidaat-investeerders in (indoor) tennis- en padelinfrastructuur. Een eerste fase mikt op enkele indoortennis- en padelvelden met cafetaria, in een mogelijke tweede fase is er ruimte voor outdoorvelden of een uitbreiding van het indooraanbod. Kandidaten dienen een dossier in tegen 9 juli.

De stad Poperinge kampt al langer met een tekort aan/nood aan goed uitgeruste indoor- en outdoortennisterreinen en beschikt tot op vandaag niet over (in- of outdoor)padelterreinen.
Conform het ‘masterplan sportpark Poperinge’ beschikt de concessiegever, in dit geval de stad Poperinge of AGB De Kouter, over bouwrijpe grond langs de Ouderdomseweg (achter de huidige parking van de technische dienst) en plant de concessiegever in de nabije toekomst nog grondaankoop om dit tekort aan in- en outdoor tennis- en padelinfrastructuur weg te werken.

Concessieovereenkomst

De concessiegever opteert voor een concessieovereenkomst met de private investeerder. Op die manier wordt deze privaat uitgebate recreatieve infrastructuur ingebed in het geheel van de publieke sportinfrastructuur (zonder ruimtelijke versnippering van die infrastructuur). Tegelijk komt dit privaat aanbod tegemoet aan de vele uitdagingen qua publieke dienstverlening zoals een beter aanbod aan tennismogelijkheden, met focus op tennislessen en een optimale werking voor bestaande en toekomstige tennis- en padelverenigingen. 

Vast en voorwaardelijk gedeelte

De concessie omvat een vast en een voorwaardelijk gedeelte. Het vast gedeelte slaat op het ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating van indoor tennis- en padelinfrastructuur (incl. cafetaria, kleedkamers en sanitair) op de beschikbare bouwgrond. Het voorwaardelijk gedeelte behelst het ontwerp, de bouw, de financiering en de uitbating van outdoor tennis- en padelinfrastructuur (evt. aangevuld door een uitbreiding van het indooraanbod) op nog te verwerven bouwgronden. De private investeerder is verplicht ook fase 2 (het voorwaardelijk gedeelte) te bouwen, tenzij de concessiegever er niet in slaagt de nodige bouwgronden te verwerven.

De concessie loopt over een periode van 50 jaar, eventueel verlengd met tweemaal 5 jaar, en wordt toegewezen op basis van selectiecriteria, toewijzingscriteria en na onderhandelingen.

Kandidaat-investeerders hebben tot vrijdag 9 juli 2021 om 12u. de tijd om een volledig dossier in te dienen bij het stadsbestuur. Dit dossier bestaat uit:

  • Een uitgewerkte schets van de infrastructuur en een visienota over de kwaliteit van het bouwproject (max. 8 A4-pagina’s);
  • Een voorstel tot concessievergoeding, zowel voor het vast gedeelte (is eerste fase indoor) als het voorwaardelijk gedeelte (is tweede fase, outdoor of ev. uitbreiding indoor of mix van beide);
  • Vermelding van een percentage van de kosten dat de indiener wil betalen voor de aanleg van een extra parking (54 parkeerplaatsen);
  • Vermelding van een percentage van de kosten dat de indiener wil betalen voor de afvoer van gronden, die nog op het bouwterrein liggen;
  • Vermelding van het aantal uur dat de indiener geeft aan AGB De Kouter/stad Poperinge ten bate van het verenigingsleven, met een max. prijs voor één uur indoor tennis en één uur indoor padel.
Gepubliceerd opdinsdag 25 mei 202120.30 u.