Tegoare in de stroate

Geregeld worden in verschillende buurten ontmoetingsmomenten georganiseerd voor en door buurtbewoners. Zo verenigen we buurtbewoners op de stoep voor een babbel en stimuleren we sociaal contact.

Al gauw vinden we buurtambassadeurs waardoor (informele) burenhulp een duwtje in de rug krijgt.