Subsidiereglement verbindend schoolklimaat - basisonderwijs

Poperingse basisscholen kunnen voor langlopende (minimum één schooljaar) initiatieven rond het bevorderen van het verbindend schoolklimaat en het geestelijk welbevinden van leerlingen en leerkrachten een subisidie-aanvraag indienen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 27 maart 2019.

Verbindend schoolklimaat basisonderwijs666,5 Kb(pdf)