Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Subsidiereglement verbindend schoolklimaat - basisonderwijs

Poperingse basisscholen kunnen voor langlopende (minimum één schooljaar) initiatieven rond het bevorderen van het verbindend schoolklimaat en het geestelijk welbevinden van leerlingen en leerkrachten een subisidie-aanvraag indienen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 maart 2019.
  • 📅 Bekendmaking op 27 maart 2019.

Verbindend schoolklimaat basisonderwijs666,5 Kb(pdf)