Subsidiereglement tussenkomst onroerende voorheffing bij aankoop woning of bouwgrond in de dorpskern

Door middel van een teruggave van het gemeentelijk aandeel in de onroerende voorheffing wil de stad het bouwen of aankopen van een woning in de dorpen aantrekkelijker maken. In dit reglement bedraagt de tussenkomst in de onroerende voorheffing:

  • Voor nieuwbouwwoningen 100% van het aandeel van het gemeentebestuur in de onroerende voorheffing gedurende 5 opeenvolgende jaren vanaf het jaar dat de woning effectief wordt bewoond.
  • Voor woningen opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister, het gemeentelijk register verwaarlozing of de gewestelijke inventaris van ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen: 50% van het aandeel van het gemeentebestuur in de onroerende voorheffing gedurende 3 opeenvolgende jaren vanaf het jaar waarop de woning door de aanvrager effectief wordt bewoond.

De tussenkomst kan aangevraagd worden binnen de zes maanden na ontvangst van het aanslagbiljet samen met het betalingsbewijs en een bewijs dat de woning de enige eigendom van de aanvrager betreft. De aanvrager dient blijvend aan alle voorwaarden te voldoen.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 juli 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2021.

Subsidiereglement tussenkomst OV aankoop woning/bouwgrond in de dorpen

Procedure

Je vindt het aanvraagformulier op de website van Habito Woonwinkel.