Subsidiereglement renovatie en herbouw woningen in de dorpen

Om het voor inwoners van de dorpen aantrekkelijker te maken om te renoveren voorziet de stad een aanvullende premie voor eigenaars die een Vlaamse renovatiepremie, Mijn verbouwpremie of sloop- en herbouwpremie kregen uitbetaald. De aanvullende premie bedraagt 10% van het bedrag aan renovatiepremie, mijn verbouwpremie of sloop- en herbouwpremie dat werd verkregen van de Vlaamse overheid met een maximum van 1.000 euro per woning.

De aanvullende premie dient te worden aangevraagd binnen het jaar na de uitbetaling van de Vlaamse renovatiepremie, Mijn verbouwpremie of sloop- en herbouwpremie.  Het reglement trad in werking  vanaf 1 september 2021 en werd gewijzigd met ingang van 1 oktober 2022. Wie een renovatiepremie, Mijn verbouwpremie of sloop- en herbouwpremie krijgt uitbetaald vanaf 1 september 2021 komt in aanmerking voor de aanvullende premie. 

  • 📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 september 2022.
  • 📅 Bekendmaking op 27 september 2022.

Subsidiereglement renovatie en herbouw woningen dorpen

Procedure

Je vindt het aanvraagformulier op de website van Habito Woonwinkel.