Subsidiereglement renovatie en herbouw woningen in de dorpen

Om het voor inwoners van de dorpen aantrekkelijker te maken om te renoveren voorziet de stad een aanvullende premie voor eigenaars die een Vlaamse renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie kregen uitbetaald. De aanvullende premie bedraagt 10% van het bedrag aan renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie dat werd verkregen van de Vlaamse overheid. 

Er wordt voorzien in de mogelijkheid om een impulsgebied te definiëren waar de aanvullende premie wordt verhoogd tot 20%.  De aanvullende premie dient te worden aangevraagd binnen het jaar na de uitbetaling van de Vlaamse renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie.  Het reglement treedt in werking  vanaf 1 september 2021. Wie een renovatiepremie of sloop- en herbouwpremie krijgt uitbetaald vanaf 1 september 2021 komt in aanmerking voor de aanvullende premie.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 5 juli 2021.
  • 📅 Bekendmaking op 9 juli 2021.

Subsidiereglement renovatie en herbouw woningen dorpen

Procedure

Je vindt het aanvraagformulier op de website van Habito Woonwinkel.