Subsidiereglement ondersteunt lokale economie in de woonkernen

Op 1 januari 2021 treedt het gewijzigde subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in de woonkernen in werking.

Het subsidiereglement voorziet in subsidies voor de oprichting of overname van een handels- of horecazaak of een kantoor voor een beperkt aantal diensten, voor de uitvoering van inrichtings– of aanpassingswerken en voor de herlocalisatie van een bestaande zaak naar het kernwinkelgebied. Tot slot mogen handelszaken die de stap naar een webshop of meer digitalisering zetten ook rekenen op financiële ondersteuning.

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de zone waarin de zaak zich bevindt. Het reglement definieert een kernwinkelgebied en een overgangszone. Voor de deelgemeenten komen de handels-, horecazaken en kantoren in de bebouwde kom in aanmerking voor een subsidie. Een grote toevoeging aan het reglement is dat wanneer er in een bepaalde deelgemeente nog geen bakker, slager of superette aanwezig is, men een gelijkaardige subsidie krijgt als in het kernwinkelgebied, namelijk 20.000 euro afhankelijk van de oppervlakte en het bewezen eindtotaal van de kosten.

Gepubliceerd opdinsdag 22 december 20209.00 u.