Subsidie herbruikbare luiers

Wat?

  • Een subsidie om een pakket herbruikbare luiers of herbruikbaar incontinentiemateriaal aan te kopen.

Specifieke voorwaarden?

  • Voor herbruikbare luiers: de ouders zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van Poperinge, zowel wanneer ze de luiers aankochten als wanneer ze de subsidie aanvragen. Het kind mag bij aankoop van de luiers maximum 3 jaar oud zijn.
  • Voor herbruikbaar incontinentiemateriaal: de aanvrager is ingeschreven in het bevolkingsregister van Poperinge, zowel bij aankoop van het materiaal als op de datum van de subsidieaanvraag. Je legt een medisch attest voor, dat de nood aan incontinentiemateriaal bevestigt.

Subsidiebedrag?

  • De subsidie bedraagt 50% van het aankoopbedrag, met een maximum van eenmalig 125 euro per kind of gebruiker.
  • Je kunt de subsidie ook in schijven aanvragen, zolang de som het maximumbedrag van 125 euro niet overschrijdt.

Dien hier je aanvraag in