Studiebureau stelt eerste afbraakplannen Vroonhofsite voor

De provincie West-Vlaanderen en het stadsbestuur van Poperinge stelden studiebureau S.C.E.S. uit Assebroek aan voor het ontwerp van het open tracé van de Vleterbeek op de Vroonhofsite.

Het studiebureau heeft nu de eerste afbraakplannen opgemaakt. Alle gebouwen op de site worden gefaseerd afgebroken, met uitzondering van de turnzaal en het tussengebouw. Het volledige terreinoppervlak wordt tegelijk onthard, om archeologisch onderzoek te kunnen uitvoeren. De fundering en de kelderruimtes van de gebouwen blijven voorlopig, om de onderliggende grondzone niet te verstoren. Die eerste afbraakwerken en ontharding gebeuren dit jaar nog, in een eerste fase.

Na het archeologische onderzoek worden in de tweede fase de funderingen en kelders van de gebouwen afgebroken. Er komt een tijdelijke parkeerzone met toegangswegen naar de gebouwen die in gebruik blijven. De muurafscheidingen aan de westzijde worden versterkt en de dakaansluiting aan de noordvleugel hersteld.

S.C.E.S. maakt later een tweede dossier op, met afbraakplannen voor de turnzaal en het tussengebouw. Daar wordt later de nieuwe Kunstacademie gebouwd.

Gepubliceerd opdinsdag 28 februari 20238.00 u.