Straat-, buurt-, wijk- en feestcomités

Dit reglement regelt de toekenning van subsidies door het stadsbestuur aan straat-, buurt-, wijk- en feestcomités die activiteiten organiseren om de samenhorigheid, de kennismaking en het contact tussen buurt-, wijk-, of dorpsbewoners te bevorderen of die inspanningen doen om de sfeer en gezelligheid in de straat, de buurt of het dorp te verbeteren.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2015.
  • 📅 Bekendmaking op 3 december 2015.

Straat-, buurt-, wijk- en feestcomités588,8 Kb(pdf)