Stedenbouwkundig uittreksel en notariële inlichtingen

Wanneer je een woning verkoopt of langdurig verhuurt, moet je allerhande informatie ter beschikking stellen aan de koper: overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden en heffingen.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 95 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager betaalt slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag per groep van 5 kadastrale percelen, op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn).

Hoe kan je je aanvraag doen? Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in je eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar omgevingsdienst@poperinge.be met vermelding van de correcte kadastrale gegevens.