Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Stedenbouwkundig uittreksel en notariële inlichtingen

Wat is een stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het is een louter informatief afschrift en wordt opgemaakt door de omgevingsdienst.

Wat is een notariële inlichting

De notariële inlichting bevat info over onder andere milieu, huisvesting en andere relevante gegevens. Het heeft louter een informatieve waarde en wordt opgemaakt door de omgevingsdienst.

De aanvraag gebeurt per post of per mail naar omgevingsdienst@poperinge.be .