Stedenbouwkundig uittreksel en notariële inlichtingen

Wat is een stedenbouwkundig uittreksel

Een stedenbouwkundig uittreksel bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister voor de percelen waarvoor de aanvraag wordt ingediend. Het is een louter informatief afschrift en wordt opgemaakt door de omgevingsdienst.

Wat is een notariële inlichting

De notariële inlichting bevat info over onder andere milieu, huisvesting en andere relevante gegevens. Het heeft louter een informatieve waarde en wordt opgemaakt door de omgevingsdienst.

De aanvraag gebeurt per post of per mail naar omgevingsdienst@poperinge.be .