Stedelijke herkenbaarheid bij evenementen

Het reglement bepaalt dat organisatoren van evenementen die financiële ondersteuning krijgen van de stad die ondersteuning ook moeten zichtbaar maken tijdens het evenement (bijvoorbeeld gebruik stadslogo, promotiemateriaal van de stad, aanwezigheid lokale mandatarissen op het evenement,...).

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 28 maart 2017.

Stedelijke herkenbaarheid28,9 Kb(pdf)