Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Stedelijke herkenbaarheid bij evenementen

Het reglement bepaalt dat organisatoren van evenementen die financiële ondersteuning krijgen van de stad die ondersteuning ook moeten zichtbaar maken tijdens het evenement (bijvoorbeeld gebruik stadslogo, promotiemateriaal van de stad, aanwezigheid lokale mandatarissen op het evenement,...).

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2017.
  • 📅 Bekendmaking op 28 maart 2017.

Stedelijke herkenbaarheid28,9 Kb(pdf)