Statuten stedelijke raad voor lokale economie

De statuten regelen de werking van de stedelijke raad voor lokale economie.

📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 november 2015.

Statuten stedelijke raad voor lokale economie889,7 Kb(pdf)