Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota MINA-raad

De statuten, het huishoudelijk reglement en de afsprakennota regelen de werking van de MINA-raad.

📅 Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 30 oktober 2008.

Statuten, huishoudelijk reglement en afsprakennota MINA-raad1,2 Mb(pdf)