Statuten AGB De Kouter

De statuten regelen de organisatie en de werking van het Autonoom Gemeentebedrijf De Kouter.

📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2017.

📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022.

📅 Bekendmaking op 20 december 2022.

Statuten AGB De Kouter

Beheersovereenkomst AGB De Kouter

In uitvoering van de statuten regelt de beheersovereenkomst de wijze waarop het AGB De Kouter zijn taken moet vervullen, de toekenning van middelen en de voorwaarden waaronder eigen inkomsten of andere financieringen mogen worden verworven en aangewend, de gedragsregels inzake dienstverlening en de informatieverstrekking door het AGB De Kouter.

📅 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022.

📅 Bekendmaking op 20 december 2022.

Beheersovereenkomst AGB De Kouter met de stad

Dienstverleningsovereenkomst AGB De Kouter

De dienstverleningsovereenkomst bepaalt de voorwaarden en modaliteiten voor het verlenen van diensten door de stad aan het AGB De Kouter zoals het facilitair beheer, onderhoud, toezicht en de dagdagelijkse exploitatie van de stedelijke infrastructuur, administratieve en boekhoudkundige taken en toezicht en technische ondersteuning.

📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2022

📅 Bekendmaking op 20 december 2022.

Dienstverleningsovereenomst AGB De Kouter met de stad