Masterplan stationsomgeving

De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing toe. Het openbaar domein is verouderd, niet meer goed ingericht en de voorzieningen voor fiets, bus en auto zijn weinig aantrekkelijk of ontoereikend. Om de site op te waarderen tot een volwaardig en modern mobiliteitsknooppunt zal een masterplan opgemaakt worden.

De NMBS, Infrabel en De Lijn staan in nauw overleg met Poperinge, maar de inwoners van Poperinge worden ook betrokken. Van 2 tot en met 10 oktober staan in de wachtzaal van het station informatieve panelen die de start van de opdracht toelichten. Bewoners, forenzen en reizigers kunnen hun suggesties achterlaten in de ideeënbus of via onderstaand formulier.

De suggesties worden meegenomen in het ontwerpproces van het masterplan. Begin 2022 volgt een infomoment, waarbij inwoners feedback kunnen geven op het plan.

Mobiliteitsknooppunt


Het uiteindelijke doel van het masterplan is om de mobiliteitsvoorzieningen in de stationsomgeving te versterken en de site in zijn geheel op te waarderen. Dit komt ten goede aan de inwoners van Poperinge en van de ruimere regio. Bij uitbreiding zal het aanbod ook een versterking betekenen voor de toeristisch-recreatieve en socio-economische ontwikkeling van de streek. Een goed uitgerust mobiliteitsknooppunt kan meer inwoners, bezoekers en toeristen ertoe aanzetten om alternatieve en duurzamere vervoersmiddelen te gebruiken.

Infopanelen stationsomgeving37,6 Mb(pdf)