De stationsomgeving als stadslobby

De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing toe. Het openbaar domein is verouderd, niet meer goed ingericht en de voorzieningen voor fiets, bus en auto zijn weinig aantrekkelijk of ontoereikend. Om de site op te waarderen tot een volwaardig en modern mobiliteitsknooppunt zal een masterplan opgemaakt worden.

De NMBS, Infrabel en De Lijn staan in nauw overleg met Poperinge, maar de inwoners van Poperinge worden ook betrokken. Begin oktober zullen in de wachtzaal van het station informatieve panelen staan die de start van de opdracht toelichten. Bewoners, forenzen én reizigers zullen via de website van de stad of in de ideeënbus hun input, ideeën en suggesties kunnen achterlaten. Ook over mogelijke toekomstige, tijdelijke of definitieve invullingen van het stationsgebouw zelf zijn alle suggesties welkom.