Masterplan stationsomgeving

De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing en verbetering toe. Om er het openbaar domein toegankelijker en verkeersveiliger te maken voor voetgangers, fietsers, auto’s of andere vervoersmiddelen maakte de stad met partners NMBS, Infrabel, De Lijn, provincie West-Vlaanderen en Vervoersregio Westhoek een masterplan op. 

De vernieuwde stationsomgeving moet een verkeersveilig en strategisch knooppunt met de stad en de regio vormen. Het masterplan houdt rekening met de noden van de bewoners en de buurt, het comfort van de reiziger, het uitzicht en met duurzame mobiliteit. Tijdens twee inspraakmomenten in oktober 2021 en april 2022 gaven heel wat mensen opmerkingen en suggesties die in het plan werden opgenomen.

In juli 2022 keurde de gemeenteraad het definitieve masterplan goed.

Poperinge realiseert het plan de komende jaren in verschillende fases. Zo blijft de hinder voor de buurt zo klein mogelijk.

Focus op zes speerpunten

Het masterplan bestaat uit zes delen:

1)   Hedendaags stationsplein

Voor het historische station komt een nieuw stationsplein met de nodige ruimte voor voldoende groen, terrassen en evenementen. Hiermee krijgt de stationsomgeving een volledig nieuwe, moderne look. De Kiss-&-Ride langs het plein maakt de verkeerssituatie veiliger voor de reizigers. Zo kunnen voetgangers en andere weggebruikers zich veilig verplaatsen. 

2)   350 fietsenstalplaatsen

De toekomstige fietsenstalling met een afgesloten deel krijgt ruimte voor 350 fietsen, met daarnaast ook nog plaats voor laadpalen en elektrische fietsen.

3)   100 parkeerplaatsen

De uitgebreide stationsparking ten zuiden van het station biedt parking aan 100 auto’s. Langs de Ieperstraat komt de nodige parkeergelegenheid om de omliggende horeca- en handelszaken zo toegankelijk mogelijk te maken.

4)   Comfortabel busstation

In het nieuwe busstation tussen de Nieuwstraat en het stationsplein komen 3 busperrons met zitbanken en schuilhuisjes voor de busverbindingen.

5)   Nieuwe fietsverbinding

De verlengde Quintenswandeling vormt een verbinding voor wandelaars en fietsers tot aan het bedrijventerrein Sappenleen. Van daaruit kun je verder fietsen tot aan de Poperingse ring.

6)   Hoppinpunt

De nieuwe stationsomgeving voldoet aan alle vereisten voor een Hoppinpunt. Dat is een vervoersknooppunt met parkeermogelijkheid voor fietsen en auto’s, waar je een vlotte overstap kunt maken op andere vervoersmiddelen zoals de bus, de trein of deelfietsen. Het geeft je het nodige reiscomfort en is toegankelijk voor alle gebruikers.

Beter bereikbaar en aantrekkelijker

Poperinge trekt de Quintenswandeling door tot aan het station en verder naar het bedrijventerrein. Zo realiseert de stad één van de belangrijkste ambities van het masterplan: het station beter bereikbaar maken voor fietsers. Naast het fietspad komt er ook een wandelpad. De nieuwe fietsenstalling is vlot bereikbaar via de Nieuwstraat zonder het busstation te moeten kruisen. Ook fietsers die van buiten de stad komen kunnen de fietsenstalling op een veilige manier bereiken over het stationsplein.

Door voor elk vervoersmiddel – bus, trein, fiets, auto en te voet – een plaats te voorzien, wordt de overstap tussen de verschillende middelen gemakkelijker. Zo ervaart iedereen meer verkeersveiligheid. Het volwaardige busstation met een Kiss & Ride en het toekomstige flexvervoer wordt vlot bereikbaar, zowel vanuit de Ieperstraat als vanuit de Nieuwstraat.

Het stationsplein creëert een aangename en moderne verblijfsplek in het stadscentrum. Meer groen maakt het station aantrekkelijker en de vernieuwde stationsomgeving zal ook activiteiten en evenementen beter mogelijk maken. Het oude stationsgebouw krijgt een sociale functie gecombineerd met drankgelegenheid. De aanwezige verlichting, zitbanken en vuilnisbakken maken van het nieuwe station een aangename, veilige en propere plek.

masterplan stationsomgeving6,9 Mb(pdf)