Masterplan stationsomgeving

De stationsomgeving in Poperinge is aan vernieuwing toe. Het openbaar domein is verouderd, niet meer goed ingericht en de voorzieningen voor fiets, bus en auto zijn weinig aantrekkelijk of ontoereikend. Om de site op te waarderen tot een volwaardig en modern mobiliteitsknooppunt zal een masterplan opgemaakt worden.

De NMBS, Infrabel en De Lijn staan in nauw overleg met Poperinge, maar de inwoners van Poperinge worden ook betrokken. Na een eerste bevraging in oktober 2021 ontvingen we 56 reacties. Op basis hiervan, en rekening houdend met de verwachtingen van de vervoerspartners, werd nu een voorkeursscenario uitgewerkt. Dat kan je van 2 tot en met 10 april bekijken op infopanelen in de wachtzaal van het station, of onderaan deze pagina. Zowel in het station als online kan je je mening en suggesties doorgeven.

Mobiliteitsknooppunt

Het uiteindelijke doel van het masterplan is om de mobiliteitsvoorzieningen in de stationsomgeving te versterken en de site in zijn geheel op te waarderen. Dit komt ten goede aan de inwoners van Poperinge en van de ruimere regio. Bij uitbreiding zal het aanbod ook een versterking betekenen voor de toeristisch-recreatieve en socio-economische ontwikkeling van de streek. Een goed uitgerust mobiliteitsknooppunt kan meer inwoners, bezoekers en toeristen ertoe aanzetten om alternatieve en duurzamere vervoersmiddelen te gebruiken.

Infopanelen toekomstvisie stationsomgeving.pdf26,8 Mb(pdf)