Speelstraat aanvragen?

Poperinge zet deze lente en zomer volop in op speelstraten. Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode tussen 9 u. en 22 u. voor alle verkeer wordt afgesloten, behalve voor bewoners. Zo kunnen kinderen uit de buurt naar hartenlust spelen, elkaar ontmoeten en kunnen de buurtbewoners activiteiten organiseren.

Verspreid over het jaar kan een straat maximum 5 speelmomenten inrichten.

Het reglement werd vereenvoudigd. Vroeger moest je een speelstraat minstens 4 weken op voorhand aanvragen. De aanvraag verloopt nu digitaal en moet pas 10 dagen voor aanvang van de speelstraat ingediend worden.

De verantwoordelijken van de speelstraat krijgen een brief om buurtbewoners minstens één week vooraf te informeren. Bewoners die bezwaren hebben nemen contact op met de jeugddienst, die in overleg met alle partijen een oplossing zoekt.

Poperinge streeft naar gelijkheid voor elk kind. Daarom werd een extra passage toegevoegd rond het niet uitsluiten van kinderen. De speelstraat is toegankelijk voor iedereen. Elk discriminerend gedrag op de speelstraat moeten we voorkomen en tegengaan.

Online aanvragen

Straten komen in aanmerking wanneer er een maximum snelheid van 50 km per uur geldt, wanneer er geen openbaar vervoer doorrijdt en wanneer de straat voor het grootste deel uit woonhuizen bestaat.

Twee of meer inwoners van de straat nemen de verantwoordelijkheid en dienen de aanvraag in. Zij engageren zich als speelstraatverantwoordelijken, lichten de buurt in en plaatsen signalisatie aan het begin en einde van de speelstraat.

De aanvraag kan je online indienen via het formulier op deze pagina

Sneeuwstraten

Ook in de winter moeten kinderen buiten kunnen ravotten, daarom kan je nu ook een sneeuwstraat aanvragen. In die straten mag de sneeuw blijven liggen en wordt de straat afgesloten. Straten die in het prioritair strooiplan van de stad zijn opgenomen, komen niet in aanmerking. Bewoners maken zoals gewoonlijk wel hun voetpad sneeuwvrij.

Het concept van de sneeuwstraat en de speelstraat is hetzelfde; kinderen zijn voor eventjes de baas over hun straat. Een sneeuwstraat kan enkel plaatsvinden tussen 1 november en 1 april, en moet elkaar opnieuw aangevraagd worden voor 15 oktober.

Gepubliceerd opdinsdag 30 maart 20219.00 u.