Bevraging inwoners Poperinge

Beste inwoner,

We hebben het beste voor met Poperinge en doen er alles aan om onze stad permanent te verbeteren. Daarom organiseren we een korte bevraging om te ontdekken hoe jij Poperinge op verschillende aspecten ervaart.

De bevraging duurt ongeveer 6 minuten en verloopt 100% anoniem. Je eerlijkheid en medewerking worden bijzonder gewaardeerd.

Met de ontvangen gegevens gaat een externe partner aan de slag om jouw Poperinge strategisch te versterken.

Mocht je vragen hebben over de vragenlijst, dan kan je contact opnemen met onze externe partner Moniquet & Company via info@moniquetandcompany.com


Open de vragenlijst

Sociaal-pedagogische toelage

De sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend aan de moeder/vader of ander lid van het gezin die de verzorging op zich neemt van een kind met een ernstige handicap.

Voorwaarden

Het kind/de zorgbehoevende

  1. is jonger dan 21 jaar,
  2. heeft een handicap van ten minste 66% of 4 punten op pijler 1 
  3. is samen met de mantelzorger gedomicilieerd op hetzelfde adres en verblijven er beide effectief.

Procedure

De aanvraag dien je in de loop van het werkjaar in en uiterlijk tegen 5 december. De aanvraag moet slechts éénmalig gebeuren en wordt ieder jaar administratief herzien, aangepast aan de reële situatie.

Wat meebrengen

  • Het ingevulde aanvraagformulier. Het formulier vind je onderaan deze pagina.
  • Het attest met de vermelde punten

Bedrag

De sociaal-pedagogische toelage bedraagt:

  • 125 EUR op jaarbasis wanneer het kind/de zorgbehoevende volledig thuis opgevoed en verzorgd wordt
  • 75 EUR op jaarbasis wanneer het kind school loopt (externaat) of opgenomen is in een semi-internaat, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Regelgeving

Het reglement houdende de toekenning van een sociaal-pedagogische toelage bepaalt onder meer de voorwaarden voor toekenning en de modaliteiten voor de aanvraag en uitbetaling van de toelage.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 4 juni 2012.
  • 📅 Bekendmaking op 5 juni 2012.

Sociaal-pedagogische toelage227,2 Kb(pdf)