Sociaal-pedagogische toelage

De sociaal-pedagogische toelage wordt toegekend aan de moeder/vader of ander lid van het gezin die de verzorging op zich neemt van een kind met een ernstige beperking.

Voorwaarden

Het kind/de zorgbehoevende

  1. is jonger dan 21 jaar,
  2. heeft een beperking van ten minste 66% of 4 punten op pijler 1 
  3. is samen met de mantelzorger gedomicilieerd op hetzelfde adres en verblijven er beide effectief.

Procedure

De aanvraag dien je in de loop van het werkjaar in en uiterlijk tegen 5 december. De aanvraag moet slechts éénmalig gebeuren en wordt ieder jaar administratief herzien, aangepast aan de reële situatie.

Wat meebrengen

  • Het ingevulde aanvraagformulier. Het formulier vind je onderaan deze pagina.
  • Het attest met de vermelde punten

Kostprijs

De sociaal-pedagogische toelage bedraagt:

  • 125 euro op jaarbasis wanneer het kind/de zorgbehoevende volledig thuis opgevoed en verzorgd wordt
  • 75 euro op jaarbasis wanneer het kind school loopt (externaat) of opgenomen is in een semi-internaat, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Regelgeving

Het reglement houdende de toekenning van een sociaal-pedagogische toelage bepaalt onder meer de voorwaarden voor toekenning en de modaliteiten voor de aanvraag en uitbetaling van de toelage.

  • 📅 Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 4 juni 2012.
  • 📅 Bekendmaking op 5 juni 2012.

Sociaal-pedagogische toelage227,2 Kb(pdf)