Sociaal administratieve en psychosociale hulp

  • Sociaal administratieve hulp

    • Administratieve hulp.
    • Informatie, advies en doorverwijzing.
  • Psychosociale hulp

De maatschappelijk werkers kunnen hulp bieden bij administratieve taken (invullen allerlei papieren i.v.m. de sociale wetgeving) en kunnen attesten afleveren voor het bekomen van bepaalde verminderingen of vrijstellingen. 

Daarnaast wordt sociale en psychologische ondersteuning aangeboden tijdens crisismomenten of probleemsituaties en wordt gezocht naar een passende oplossing voor je problemen.