Sneeuwtelefoon

Wie als zorgbehoevende niet kan rekenen op hulp van familie of buren om de stoep sneeuwvrij te maken, kan de sneeuwtelefoon bellen. De Technische dienst stuurt dan een sneeuwveger.

Procedure

Registreer je vooraf bij de dienst Welzijn: 057 30 98 79.

Is de registratie goedgekeurd, dan kan je bij sneeuwval de sneeuwtelefoon bellen, elke werkdag van 8.30 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u., op het nummer van de Technische dienst, 057 34 62 98.

De medewerkers noteren per straat de naam en het adres van de oproeper en het aantal meter stoep dat sneeuw- en ijsvrij moet gemaakt worden.

De Technische dienst stuurt vervolgens een sneeuwveger op pad.

Wat meebrengen

  • algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - directie-generaal voor personen met een handicap (vermelding van ten minste 9 punten qua vermindering van de zelfredzaamheid),  of
  • een attest van de mutualiteit met vermelding ten minste 66% invaliditeit, of
  • een parkeerkaart, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - directie-generaal voor personen met een handicap, of
  • een doktersattest

Kostprijs

De bewoner betaalt 2 euro aan de sneeuwveger.
Materiaal en strooizout zitten in de prijs inbegrepen.

Voor wie

  • Ouderen, minder mobiele en zorgbehoevende mensen
  • Enkel voor gezinssituaties waarbij alle gezinsleden zorgbehoevend zijn of niet meer in staat zijn om dergelijke fysieke arbeid te verrichten.