Seizoenarbeid

Het politiebesluit van waarnemend gouverneur Anne Martens, genomen op 06 augustus 2020 met onmiddellijke uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden:

  • Seizoenarbeiders uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.

  • Seizoenarbeiders uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE OF ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op coronavirus covid-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.

  • De werkgevers moeten dagelijks de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, die registeren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.

  • De seizoensarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen werken. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

De maatregelen zijn van kracht vanaf 06 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020.

Nuttige info

  • Buitenlandse seizoenarbeiders die naar België reizen worden aanzien als een essentiële verplaatsing en vallen dus niet onder de richtlijnen die van toepassing zijn op toeristen die naar ons land reizen. Concreet: een seizoenarbeider die vertrekt uit een land dat rood is ingekleurd voor covid-19 en naar ons land komt om te werken, moet geen 14 dagen in quarantaine gaan.

  • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.

  • Wanneer een seizoenarbeider positief test op covid-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op covid-19. Die bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de covid-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.

  • Je kan als werkgever een beroep doen op je eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waar je als werkgever bent aangesloten om je seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.

  • De provincie vraagt met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken over winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De verplichting over dragen van een mondmasker moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen. Wijs de seizoenarbeiders ook op de hygiënemaatregelen om besmetting met covid-19 te voorkomen.

  • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Registratiedocumenten 

Om de verplichte testing op het coronavirus covid-19, bij seizoenarbeiders afkomstig uit landen of gebieden met een oranje of rode kleurencode, vlot te laten verlopen is een accurate inventaris van die arbeiders essentieel. Op basis van die inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend. Vul daarom onderstaand registratieformulier (in Excel) in. Indien er – gespreid over verschillende dagen – seizoensarbeiders toekomen op je bedrijf, geef je dat apart door.

Registratieformulier seizoenarbeiders11,9 Kb(xlsx)