Seizoenarbeid

Het politiebesluit van gouverneur Carl Decaluwé, genomen op 14 oktober 2020 met onmiddellijke uitvoerbaarheid, vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden:

  • Seizoenarbeiders uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.

  • Seizoenarbeiders uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE OF ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten meteen bij aankomst in quarantaine gaan en zich ten vroegste op de vijfde dag op COVID-19 laten testen. De verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen vervalt indien deze vrijstelling bevestigd wordt door een SMS die men ontvangt na het invullen van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passagier Localisatie Formulier.

  • De werkgevers kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, die registeren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.

  • De seizoenarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen werken. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

De maatregelen zijn van kracht vanaf 14 oktober 2020 tot en met 30 november 2020.

Nuttige info

  • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.

  • Wanneer een seizoenarbeider positief test op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Die bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.

  • Je kan als werkgever een beroep doen op je eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waar je als werkgever bent aangesloten om je seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.

  • De provincie vraagt met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken. De verplichting over dragen van een mondmasker moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen. Wijs de seizoenarbeiders ook op de hygiënemaatregelen om besmetting met COVID-19 te voorkomen.

  • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Registratiedocumenten 

Om de verplichte testing op het coronavirus COVID-19, bij seizoenarbeiders afkomstig uit landen of gebieden met een oranje of rode kleurencode, vlot te laten verlopen is een accurate inventaris van die arbeiders essentieel. Op basis van die inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend. Vul daarom onderstaand registratieformulier (in Excel) in. Indien er – gespreid over verschillende dagen – seizoensarbeiders toekomen op je bedrijf, geef je dat apart door.

Registratieformulier seizoenarbeiders11,9 Kb(xlsx)