Samenwerking tussen de woonzorgvoorzieningen van het OCMW van Poperinge en het OCMW van Heuvelland

De rol van de lokale overheid is in permanente evolutie. Daar waar tot voor kort de nadruk lag op beheerders- en uitvoeringsrollen opnemen, wordt steeds meer verwacht van de lokale overheid dat ze sturend gaat optreden. Dat is niet anders bij de lokale woonzorgverlening, waar de lokale overheid wordt geacht de rol van buurtzorgregisseur op te nemen. Dat regisseurschap betekent niet dat alle uitvoerende taken aan de vrije markt moeten worden overgelaten.

Een aantal besturen, waaronder die van Poperinge en Heuvelland, zijn nog steeds overtuigd van de meerwaarde van een woonzorgaanbod. Maar die overtuiging maakt hen evenwel niet blind voor de snel veranderende woonzorgsector.

In het besef dat de druk op de alleenstaande huizen in de toekomst alleen nog maar zal toenemen, zijn beide besturen ervan overtuigd dat een (verregaande) samenwerking  met naburige openbare voorzieningen noodzakelijk zal zijn. Beide besturen hebben een verleden van goede samenwerking en wensen die ook in de toekomst verder te zetten en waar mogelijk uit te breiden.

Daarom hechtte de raad voor maatschappelijk welzijn goedkeuring aan :

  • een intentieverklaring tot samenwerking tussen de woonzorgdiensten van het OCMW van Poperinge en het OCMW van Heuvelland;
  • een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Heuvelland over de aanstelling van een studie- en adviesbureau voor onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de lokale woonzorgvoorzieningen van Poperinge en Heuvelland;
  • het bestek en de raming voor de opdracht “Aanstelling van een studie- en adviesbureau voor onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden tussen de lokale woonzorgvoorzieningen van het OCMW van Poperinge en het OCMW van Heuvelland”.
Gepubliceerd opdinsdag 31 augustus 202110.15 u.