Tijdelijke politieverordening - Samenscholingsverbod Bellewijk

De burgemeester beslist een tijdelijk samenscholingsverbod uit te vaardigen wegens de aanhoudende openbare ordeverstoring op de Bellewijk.

Tijdelijke politieverordening - Samenscholingsverbod Bellewijk