RUP Stadskern

In de partiële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Poperinge dd. 21 maart 2019 is er een vrij goed beeld opgenomen van hoe de stad het gewenste programma binnen het RUP stadskern voorziet. Deze bepalingen worden binnen het nieuwe RUP uitgewerkt. Het is vooral ook de bedoeling om in het nieuwe RUP een vereenvoudiging van de stedenbouwkundige voorschriften over het grondgebied van de stadskern door te voeren. Eénduidige zones en voorschriften moeten worden geformuleerd. Daarnaast zullen nog een aantal ruimtelijke knelpunten worden aangepakt.

RUP Procedure:

Fase startnota

Het schepencollege heeft in zitting van 11 september 2023 de start- en procesnota van het RUP Stadskern goedgekeurd. Nu volgt een raadplegingsperiode die 60 dagen duurt. Dit is een periode van inspraak. De publieke raadpleging voor dit RUP loopt van 16 oktober 2023 tot en met 14 december 2023.

Infomoment

De startnota wordt toegelicht op donderdag 9 november 2023 tussen 16 u en 20 u onder de vorm van een infomarkt. Deze gaat door in de gotische zaal van het stadhuis, Grote Markt 1 te Poperinge. 

Filmpje infomarkt: Toelichtingsfilmpje156 Mb(mp4)

Infopanelen infomarkt:  panelen infomarkt37 Mb(pdf)

Verslag participatiemoment: Verslag infomoment329,4 Kb(pdf)

Hoe dien je een reactie in tijdens de publieke raadpleging?

Opmerkingen indienen tijdens de raadplegingsperiode kan tot uiterlijk 14 december 2023 via:

  • e-mail aan omgevingsdienst@poperinge.be
  • een brief t.a.v. het College van burgemeester en schepenen van Poperinge, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge
  • een brief tegen ontvangstbewijs afgeven bij de Omgevingsdienst, Veurnestraat 22 te 8970 Poperinge

Documenten startnota

De documenten zijn hier digitaal raadpleegbaar:

De documenten zijn ook analoog te raadplegen bij de Omgevingsdienst tijdens de periode van de publieke raadpleging.